polnonákup, polnoslužby, poskytovanie polnohospodárskych služieb, krmne zmesi, výroba krmnych zmesí, výroba koncentrátov a premixov, rastilnný olej, výroba rastlinných olejov, nákup rastlinných výrobkov, ošetrovanie rastlinných výrobkov, verejný sklad, sušenie obilia, cistenie obilia, predaj agrochemikálií, predaj jedov, predaj hnojív, nákup predaj obilovín, akreditované laboratórium, skúšobné laboratórium, predaj pohonných hmôt, výroba osív, predaj osívLisovňa rastlinných olejov


Dopravníkový pás v sile


Osivová linka v stredisku Chynorany

Akreditované skúšobné la- boratórium Bebrava

Podniková predajňa v Bá- novciach nad Bebravou

 


 Výroba kŕmnych zmesí | Výrobňa kŕmnych zmesí prešla po roku 1989 kompletnou rekonštrukciou na plnoautomatizovanú činnosť. Výroba koncentrátov a premixov | Granulátor je od firmy Bühller a šrotovník od firmy Bühller. Výroba je riadená počítačovým automatom. Výroba rastlinných olejov | Výroba bola zahájená v roku 1999. Lis je od firmy Reinartz a filter od firmy Amafilter. Ročná kapacita spracovania repky ozimnej je 6 000 ton. Linka je umiestnená vo výrobni kŕmnych zmesí. Nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov | Celková kapacita obilných síl a skladov je 67 000 ton. Špecializujeme sa na nákup repky ozimnej a sladovníckeho jačmeňa. Skladujeme zásoby Štátneho fondu trhovej regulácie a Štátnych hmotných rezerv. Prevádzkovanie verejného skladu | Verejný sklad má kapacitu 16 000 ton. Sušiarenské kapacity zrnín a obilnín sú 30 t/hod. Poskytovanie poľnohospodárskych služieb | Sušenie a čistenie obilia zabezpečuje nová sušiareň LAW SBC15LE. Nákup a predaj jedov, agrochemikálií a hnojív
| Činnosť je prevádzkovaná od roku 1993 v stredisku Chynorany. Maloobchod s obilím a krmivom, predaj agrochemikálií a hnojív | Pre záhradkárov a drobnochovateľov bola v roku 1996 otvorená podniková predajňa v Bánovciach nad Bebravou. Veľkoobchod s obilím a krmivom Laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov a krmív a súvisiaca poradenská služba | 8. februára 2007 získala spoločnosť Osvedčenie o akreditácii Skúšobného laboratória Bebrava pre spôsobilosť vykonávať chemické, fyzikálne a zmyslové skúšanie obilnín a výrobkov z nich, krmív a poľnohospodárskych výrobkov podľa rozsahu akreditácie. Predaj pohonných hmôt | Stredisko bolo vybudované v Rybanoch v roku 1998. Kapacita jednorázového naskladnenia je 200 000 litrov. Výroba a predaj osív (Chynorany) 

© 2018 | Poľnoslužby Bebrava a.s., 956 36 Rybany | tel.: +421 38 769 2116    
created by
created by creoline
www.creoline.sk   
www.polnosluzby-bebrava.sk