polnonákup, polnoslužby, poskytovanie polnohospodárskych služieb, krmne zmesi, výroba krmnych zmesí, výroba koncentrátov a premixov, rastilnný olej, výroba rastlinných olejov, nákup rastlinných výrobkov, ošetrovanie rastlinných výrobkov, verejný sklad, sušenie obilia, cistenie obilia, predaj agrochemikálií, predaj jedov, predaj hnojív, nákup predaj obilovín, akreditované laboratórium, skúšobné laboratórium, predaj pohonných hmôt, výroba osív, predaj osívDôkazom dynamického roz- voja spoločnosti za 15 rokov existencie je zvýšenie ročného obratu na 3,5 násobok.


Ročná kapacita spracovania repky ozimnej je 6 000 ton.


Ročná produkcia osív husto- siatych obilnín je 2 200 ton.
 


Poľnoslužby Bebrava akciová spoločnosť, vznikla 1. mája 1992 v rámci I. vlny kupónovej privatizácie. Spoločnosť prevádzkuje tri strediská – v Rybanoch, Chynoranoch a v Bánovciach nad Bebravou. Hlavné zameranie spoločnosti pri jej vzniku bola výroba kŕmnych zmesí, nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov.

V ďalších rokoch spoločnosť rozširovala predmet podnikania o nové činnosti. Všetky boli zamerané na poskytovanie ďalších služieb v poľnohospodárskej prvovýrobe. Vzniklo tým lepšie prepojenie medzi prvovýrobou, službami a konečným spracovateľom. V súčasnej dobe má spoločnosť 80 zamestnancov.


 

25. mája 2005 | získala spoločnosť certifikát systému riadenia spoločnosti HACCP podľa zásad potravinového kódexu SR pre činnosti: v ýroba kŕmnych zmesí, výroba surového repkového oleja, skladovanie

zobraziť certifikát

 

8. februára 2007 | získala spoločnosť Osvedčenie o akreditácii skúšobného laboratória Bebrava pre spôsobilosť vykonávať chemické, fyzikálne a zmyslové skúšanie obilnín a výrobkov z nich, krmív a poľnohospodárskych výrobkov podľa rozsahu akreditácie.

rozsah akreditácie | zobraziť certifikát

 

11. septembra 2007 | získala spoločnosť certifikát systému riadenia spoločnosti ISO 22000:2005 pre činnosti: Výroba kŕmnych zmesí. Výroba surového repkového oleja. Výroba osív. Nákup, skladovanie a predaj agrochemikálií a hnojív. Skladovanie.

zobraziť certifikát

     
 

© 2018 | Poľnoslužby Bebrava a.s., 956 36 Rybany | tel.: +421 38 769 2116    
created by
created by creoline
www.creoline.sk   
www.polnosluzby-bebrava.sk