polnonákup, polnoslužby, poskytovanie polnohospodárskych služieb, krmne zmesi, výroba krmnych zmesí, výroba koncentrátov a premixov, rastilnný olej, výroba rastlinných olejov, nákup rastlinných výrobkov, ošetrovanie rastlinných výrobkov, verejný sklad, sušenie obilia, cistenie obilia, predaj agrochemikálií, predaj jedov, predaj hnojív, nákup predaj obilovín, akreditované laboratórium, skúšobné laboratórium, predaj pohonných hmôt, výroba osív, predaj osívriaditeľ

Ing. Ján Žák
zak@polnosluzby-
bebrava.sk

+421 38 7629 611
+421 905 707 534
ekonomická námestníčka

Ing. Hana Sahulčíková
sahulcikova@polnosluzby-
bebrava.sk

+421 38 7629 614
+421 903 639 100
obchodný námestník

Ing. Peter Sahulčík
sahulcik@polnosluzby-
bebrava.sk

+421 38 7629 613
+421 907 727 064
výrobný námestník

Ing. Peter Vranka
vranka@polnosluzby-
bebrava.sk

+421 38 7629 615
+421 907 727 065
technický námestník

Pavol Stano
stano@polnosluzby-
bebrava.sk

+421 38 7629 612
+421 907 727 063
 
Poľnoslužby Bebrava, a.s. | 956 36 Rybany


IČO: 31412289
DIČ: 2020416519
IČ DPH: SK2020416519
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
oddiel: Sa, vložka č.: 40/R

Ústredňa tel.: +421 38 7629 601, fax: +421 38 769 2224 | tel. zoznam

www.polnosluzby-bebrava.sk | info@polnosluzby-bebrava.sk


Záhradné centrum | Trenčianska cesta 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

tel.: +421 38 760 2086 | mobil: +421 918 684 019

zahradnecentrum@polnosluzby-bebrava.sk

Stredisko Bánovce n. B. | Trenčianska cesta 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

tel.: +421 38 760 2524

Stredisko Chynorany | Bošianska 9502, 956 33 Chynorany

tel.: +421 38 542 4096


Stredisko agrochemikálií | Bošianska 9502, 956 33 Chynorany

tel.: +421 38 542 4276
mobil: +421 907 727 005 - Ing. Peter Reis

reis@polnosluzby-bebrava.sk


 

© 2018 | Poľnoslužby Bebrava a.s., 956 36 Rybany | tel.: +421 38 769 2116    
created by
created by creoline
www.creoline.sk   
www.polnosluzby-bebrava.sk